Yhteistuotannolla on edessä hyvät ajat

Yhteistuotanto on Suomessa tärkeämmässä roolissa kuin monessa muussa maassa. Kyseessä on ympäristöystävällinen ja tehokas tapa tuottaa sähköä ja lämpöä, ja sitä voidaan hyödyntää laajalti. Pienillä parannuksilla yhteistuotannosta voidaan saada entistäkin enemmän irti.

Yhteistuotanto korvaamaton osa järjestelmää

Suomessa kolme neljäsosaa kaukolämmön tuotannosta syntyy sähkön ja lämmön yhteistuotannon avulla, ja noin kolmannes sähköstä tuotetaan yhteistuotantona. Yhteistuotantosähköllä ei ole näin suurta roolia missään muussa maassa. Myös lämmöntuotannon osuus on suurempi kuin EU:ssa keskimäärin; EU:ssa lämmön ja sähkön yhteistuotanto on noin 10 % koko sähköntuotannosta.

Yhteistuotantolaitoksen tuotantoa säädellään lämmön tarpeen mukaan. Esimerkiksi talvella sähkön ja lämmön tarve on suurinta, joten yhteistuotantolaitosten käyttö täydellä teholla vastaa hyvin kuluttajien tarpeeseen. Yhteistuotantolaitoksessa voidaan säätää sähkön tuotantoa myös markkinahinnan mukaan. Yhteistuotantoa voidaan tehdä myös teollisuudessa käyttämällä hyödyksi prosesseista syntyvä lämpö ja käyttämällä sitä esimerkiksi hallien lämmittämiseen. Tämä onkin yhä suositumpi tapa vähentää päästöjä ja säästää kuluissa.

Yhteistuotannolla saadaan hyödynnettyä jopa 90 % polttoaineen sisältämästä energiasta sähköksi ja lämmöksi. Menetelmää käyttämällä resurssit siis kestävät pidempään ja ilmastonmuutosta voidaan torjua tehokkaammin. Kun polttoaine on hiilineutraalia, tämä lisää yhteistuotannon ekologisuutta entisestään ja vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 40 % verrattuna maakaasuun tai hiileen.

Yhteistuotannon avulla saadaan lisäksi tasapainotettua kausivaihteluita ja uusiutuvien energiamuotojen epäsäännöllistä tuotantoa. Se täydentää Suomen jo ennestään monipuolista energiantuotantojärjestelmää ja vähentää riippuvuutta ulkomaisesta energiasta. Toisin kuin ydinvoimassa käytettyä uraania, yhteistuotantoon tarvittuja polttoaineita kuten biomassaa ja jätettä saadaan myös kotimaasta.

Sähkön hinnan nousu lisää yhteistuotannon kannattavuutta

Yhteisvoiman tuotanto on ollut joissakin laitoksissa vaakalaudalla alhaisen sähkön hinnan vuoksi. Polttoaineiden saatavuus ja hyväksyttävyys ovat hankaloittaneet toimintaa, ja kun ne yhdistetään alhaiseen sähköstä maksettavaan hintaan, on moni voimalaitos ollut vaikeuksissa.

Sähkön hinta on kuitenkin lähtenyt uudelleen nousuun päästöoikeuksien vuoksi sekä kuivuudesta johtuen. Yhteistuotantolaitokset käyttävät polttoaineen melko energiatehokkaasti, joten niitä pidetään melko ympäristöystävällisinä. Niitä siis odottavat todennäköisesti paremmat ajat. Monilla paikkakunnilla yhteistuotantolaitos saattaa tuottaa jopa suurimman osan tarvitusta kaukolämmöstä, joten niiden korvaaminen voisikin olla erittäin vaikeaa.