Uusiutuvat energianlähteet kuten aurinkovoima ja tuulivoima ovat usein vaihtelevia; niiden tuottavuus voi vaihdella vuorokauden ajan ja vuodenajankin mukaan. Jopa vesivoimassa esiintyy vaihtelua vesitilanteen mukaan, mutta yleisesti ottaen se on melko tasainen energianlähde. Energiantuoton vaihteluun auttaisi tehokas varastointiteknologia. Tällä hetkellä suuret, tehokkaat ja kohtuuhintaiset varastot ovat edelleen unelmaa, mutta kehitystä tapahtuu jatkuvasti.

Litiumioniakku on tämän hetken vahvin ehdokas

Litiumioniakut ovat kehittyneet merkittävästi viime vuosina, ja tällä hetkellä ne ovat yksi suosituimmista akkutyypeistä. Niitä käytetään puhelimissa, akkuporakoneissa, partakoneissa – ja jopa sähköautoissa. Niiden energiatiheys on parempi kuin esimerkiksi lyijyakkujen, ja niiden itsepurkautuminen vähäistä. Näiden ominaisuuksien ansiosta litiumioniakut voivat olla hyvinkin kevyitä, ja soveltuvat kaikenlaisiin liikuteltaviin laitteisiin, kuten matkapuhelimiin ja sähköautoihin. Akkujen yleistyminen on myös saanut hinnat laskuun.

Litiumioniakuissa on vähemmän myrkyllisiä aineita kuin monissa muissa akuissa (esim. lyijyakut), ja niissä käytetyt materiaalit kuten rauta, nikkeli ja koboltti voidaan kierrättää. Toistaiseksi materiaalien kierrätys ei ole kuitenkaan kovin tehokasta, ja raaka-aineiden hankintaan liittyy ympäristö- ja ihmisoikeushuolia. Myös Suomessa louhitaan akkumateriaaleja kuten kobolttia, ja akkutehtaan perustaminenkin on ollut harkinnassa.

Litiumioniakkuja on myös alettu hyödyntää jonkin verran sähkön varastointiin. Ne ovat tehokas ja käytännöllinen tapa varastoida sähköä, ja soveltuvat jopa kotitalouksiin. Sähköä voidaan myös varastoida ja siirtää litiumioniakkuja käyttävistä autoista. Li-ion-akkujen suurimpia haasteita ovat paloturvallisuus ja akkumateriaalien tilavuuden muutokset latauksen mukaan.

Muita kehitteillä olevia varastointitapoja

On myös monia muita kiinnostavia energianvarastointitapoja, joita tutkitaan ja kehitetään parhaillaan. Tutkijat toivovat, että tulevaisuudessa esimerkiksi omakotitalon tai kokonaisen kaupungin alle voitaisiin rakentaa suuria energiavarastoja, jotka täytettäisiin huipputuotannon aikana ja käytettäisiin hiljaisempina aikoina. Kiinnostavia teknologioita ovat esimerkiksi:

• Paineilmavarasto

• Suprajohdevarasto

• Vetytalous

• Polymeeri-sokerialkoholimassa

• Vedellä toimivat varastot

Osa varastointitavoista – kuten suprajohdevarasto – sopii lähinnä laitokseksi, kun taas osa – kuten paineilmavarastot ja polymeeri-sokerialkoholimassa – sopivat mahdollisesti myös kotitalouksille. Jotkin varastointitavat eivät sovellu Suomeen. Esimerkiksi pumppuvoimalat ovat melko yleisiä Euroopassa ja niitä pidetään käytännöllisenä tapana varastoida energiaa, mutta Suomi on liian laakea pumppuvoimaloille. Niitä löytyykin Suomesta ainoastaan yksi.