Suomen sähkömarkkinat ovat monipuolisemmat kuin koskaan

Suomen sähkömarkkinoilla vallitsee avoin kilpailu, mikä mahdollistaa sähköenergian kilpailuttamisen ja useiden yritysten olemassaolon. Voimalaitoksia on Suomessa satoja, ja sähköä myydään jopa 70 yrityksen voimin. Kotitaloudet voivat tuottaa myös itse sähköä. Sähkön tuotanto on muihin maihin verrattuna erittäin hajautettua.

Monipuolinen tuotanto on etu

Muihin Pohjoismaihinkin verrattuna Suomessa tuotetaan sähköä monipuolisista lähteistä. Esimerkiksi Norja ja Ruotsi ovat hyvin riippuvaisia vesivoimasta, kun taas Tanskassa tuulivoima tuottaa merkittävän osan energiasta. Toki rannikon maissa, kuten Norjassa tai Tanskassa, olosuhteet ovat niin suotuiset tuuli- ja vesivoimalle, että riippuvuudesta tuskin syntyy haittaa – Suomessa tai Ruotsissa, missä jatkuva tuuli tai hyvä vesitilanne ei ole taattu, on hyvä tuottaa energiaa monipuolisemmilla keinoilla.

Suomessa reilu kolmannes tuotannosta tulee ydinvoimasta, neljännes vesivoimasta ja viidennes fossiilisista lähteistä. Lisäksi sähköä tuotetaan merkittävissä määrin myös biomassasta, tuulivoimasta ja muista lähteistä. Tulevaisuudessa ydinvoiman ja uusiutuvien energianlähteiden määrä tulee kasvamaan, sillä valtio aikoo panostaa uusiutuviin energianlähteisiin ja rakenteilla on kaksi uutta ydinvoimalaa.

Vähäpäästöiset energianlähteet kuten tuulivoima ja ydinvoima ovat The Guardianin jutun mukaan toisinaan luonteeltaan vaihtelevia. Tästä syystä on hyvä, että energianlähteitä on useampia. Vesivoima on esimerkiksi erittäin käytännöllinen tapa tasoittaa energiantuotannossa esiintyviä vaihteluita.

Monipuolisuus on tae siitä, että aina on jokin tapa tuottaa energiaa. Lisäksi on tärkeää myydä ja ostaa energiaa kansainvälisillä markkinoilla, jotta hätätilanteissa olisi markkinat, joilta ostaa puuttuvaa energiaa. Suomi ostaa energiaa esimerkiksi Ruotsista ja Venäjältä ja myy sitä takaisin Ruotsiin. Huipputuotantokaudet ja sähkövajeet osuvat usein eri ajankohtiin eri maissa.

Monipuolisuuden lisäksi kaivataan varastointiteknologiaa

Usein energiaa joutuu kuitenkin ostamaan ulkomailta kalliiseen hintaan. Tästä syystä olisi kätevää, jos huipputuotantokausina tuotetun energian saisi tehokkaammin talteen. Nykyisissä tuotantolaitoksissa saadaan esimerkiksi osa lämmöstä muutettua lämpöenergiaksi, mutta energiaa menee silti hukkaan esimerkiksi tuulivoiman huipputuotantoaikoina. Sama pätee aurinkovoimaan. Suomessa aurinkovoimaa riittää runsaasti kevään ja kesän aikana, mutta se pitäisi saada talteen pimeintä talvea varten.

Tätä varten tarvitaan tehokkaampaa akkuteknologiaa ja muita tapoja ottaa energiaa talteen. Tutkijat ovat esimerkiksi pyöritelleet ajatusta 12 neliömetrin nestemäisestä varastosta, johon saataisiin kokonaisen omakotitalon energia talteen puoleksi vuodeksi.