Vihreällä energialla viitataan uusiutuvista lähteistä tai kierrätyksen avulla tuotettuun energiaan, jonka hiilijalanjälki on pieni. Esimerkiksi aurinkoenergia, tuulivoima ja geoterminen energia ovat uusiutuvista lähteistä saatavia energiamuotoja.