Biokaasu ei ole konseptina uusi, mutta kaasutuslaitos on hieman harvinaisempi tapa tuottaa kaasua jätteestä. Biokaasun voi hyödyntää samalla tavalla kuin LNG:n; kuten sähkön tuotantoon tai auton polttoaineeksi. Sillä voi korvata fossiiliset polttoaineet ja hoitaa jätehuollon samaan aikaan; Suomessa prosessia hyödynnetään lisäksi yhteistuotannossa. Toistaiseksi prosessissa on yhä ongelmansa.

Kaasutuslaitoksen toiminta

Kaasutuksessa voidaan muuttaa energiaksi mikä tahansa kierrätyspolttoaine eli jäte, toisin kuin biokaasussa. Epäpuhtaudet eivät ole yhtä suuri ongelma kuin käymisprosessin avulla tuotetussa biokaasussa, mutta toisaalta jätteen on silti oltava hyvä; puhdas jäte voidaan kaasuttaa alhaisemmassa lämpötilassa ja siitä syntyy vähemmän jätettä kuten tuhkaa, joka on tuotantoprosessin pääasiallinen jäännös. Lisäksi kaasutuksen seurauksena syntyy jonkin verran hiilidioksidi- ja muita päästöjä, jotka käsitellään huolellisesti.

Prosessi vaatii ainakin toistaiseksi melko puhdasta kierrätyspolttoainetta, mikä on tehnyt kotitalousjätteen hyödyntämisestä vaikeaa. Jätettä löytyy kaikkialta, mutta kaasutuslaitokset eivät ole toistaiseksi yleisiä Suomessa eivätkä maailmassa. Suomen ainoa, Lahdessa sijaitseva kaasutuslaitoskin on usein joutunut turvautumaan puujätteeseen, joka kotitalousjätettä laadukkaampaa, vaikka onkin kalliimpaa. Tämä ongelma on yhä ratkaisematta. Siihen voisivat tulla avuksi jätteen tehokkaampi käsittely tai tehokkaammat kaasutuslaitteet.

Prosessissa on yhä kehittämisen varaa

Syntyvää kaasua voidaan polttaa tavallisissa maakaasukattiloissa, mikä on sen hyvä puoli. Huono puoli on se, että energiasisältö jää kuitenkin huomattavasti maakaasua heikommaksi. Kaasutuksen sivutuotteena syntyy myös huomattavia määriä lämpöä, joka voidaan hyödyntää lämmöntuotannossa, ja kaasutuslaitos onkin yhteistuotantolaitos.

Biokaasu yleistynee varmasti, mutta kaasutuslaitoksen takelteleva alku on saanut sen parissa työskentelevät uskomaan, että biokaasun tuotanto kaasutusprosessin avulla vaatii yhä kehittämistä. Uusia laitoksia tuskin rakennetaan lähiaikoina lisää. Uusiutuvia energianlähteitä kuitenkin tarvitaan lisää, ja viime vuosina niiden kehittämiseen on panostettu paljon.

Jätteen kierrätys energiaksi ei ole kuitenkaan täysin ongelmaton kysymys, sillä toisaalta jätteen vähentäminen olisi myös tarpeen kansainvälisten päästötavoitteiden saavuttamiseksi. Voi olla, että tästäkin syystä käymisprosessin kautta tuotetussa biokaasussa nähdään enemmän potentiaalia; käymisjätettä syntyy aina, ja se voidaan hyödyntää edelleen kaasuntuotannon jälkeen. Kaasutuslaitostenkin tuhkille on pohdittu jatkokäyttöä esimerkiksi betonintuotannossa. Kaasutuslaitoksillekin voi olla sijaa, kunhan niiden toiminta on kannattavampaa.