Aurinkosähkön tuotanto on edelleen harvinaista

Suomessa aurinkoenergia ei ole edelleenkään yleistynyt samalla lailla kuin Keski-Euroopassa, vaikka aurinkoa olisi saatavilla käytännössä yhtä paljon. Tähän vaikuttavat monet tekijät, joista suurin on varastointiteknologian puute. On kuitenkin todennäköistä, että aurinkosähkö jatkaa yleistymistään.

Aurinkoenergiaa riittää

Suomessa auringon säteily ei ehkä ole yhtä voimakasta kuin Keski-Euroopassa, mutta keskiyön auringosta johtuen energiaa tulee maan pinnalle yhtä paljon Pohjois-Saksassa kuin Etelä-Suomessa. Lisäksi matalat lämpötilat ovat eduksi, sillä aurinkopaneelit toimivat paremmin viileissä lämpötiloissa. Jopa kevättalvella on tuotettu suuria määriä energiaa käyttämällä julkisivupaneeleja, joihin talviset, matalat auringonsäteet osuvat tehokkaasti.

Muualla Euroopassa aurinkovoiman potentiaalia hyödynnetään tehokkaammin kuin Suomessa. Esimerkiksi Saksassa aurinkosähkön tuotantoa on jopa 1500 kertaa enemmän asukasta kohti, vaikka aurinkomäärät ovat samanlaisia.

Kapasiteetti on kasvanut nopeasti

Aurinkoenergiaa käytetään sekä vedenlämmittämiseen että sähkön tuottamiseen. Vuosien 2017 ja 2016 sähköverkossa olevan aurinkosähkön kapasiteetti oli jo yli tuplaantunut, ja monilla on verkon ulkopuolisia asennuksia, joiden määrästä ei ole tarkkaa tietoa. Aurinkokeräintenkin kapasiteetti on lisääntynyt räjähdysmäisesti 2010-luvun aikana.

Suomessa tuotettiin Wikipedian artikkelin mukaan 18 TJ aurinkosähköä vuonna 1990, kun taas vuonna 2015 luku oli noin 97 TJ. Tuotannon määrä viisinkertaistunut, mutta sen osuus sähköntuotannosta on edelleen noin promillen luokkaa. Monet yritykset kuten K-kauppa ovat ryhtyneet asentamaan aurinkovoimaa liikkeisiinsä, mutta myös suuria tuotantolaitoksia on valmisteilla esimerkiksi Raumalla ja Lempäälässä.

Miten lisätä tuotantoa?

Suomessa halutaan kasvattaa aurinkosähkön osuus 1 %:een sähkön tuotannosta vuoteen 2022 mennessä. Saksassa tuotannosta maksetaan syöttötariffia, mikä motivoi sijoittamaan aurinkosähköön, mutta Suomessa tätä ei olla suunniteltu. Sähkön hintojen nousu voi myös houkutella tuottamaan itse ainakin osan tarvitsemastaan sähköstä.

Aurinkopaneelien suosiota lisäisi varmasti tehokas varastointiteknologia. Vaikka aurinkoa on paljon, ei huipputuotantoaikaan tuotettua sähköä saada hyödynnettyä talvella. Tällä hetkellä yleisin varastointi tapa ovat litiumakut, mutta ne eivät ole riittävän suuria pitkäaikaiseen varastointiin.

Toisaalta energiantuotantoa voisi jakaa niin, että kesällä hyödynnettäisiin enemmän aurinkosähköä ja talvella ydinvoimaa ja muita tuotantotapoja, joita voi käyttää milloin tahansa. Tällainen huipputuotantoaikojen hyödyntäminen ja verkoston jakaminen ympäri Eurooppaa voisi auttaa hyödyntämään resursseja tehokkaammin.