Tämä sivuston kautta pääset tutustumaan Suomen energian tuotantoon ja käyttöön, ja varsinkin hiilineutraalin energian asemaan tämän päivän Suomessa. Pariisin sopimuksen myötä maat ympäri maailman ovat päättäneet sitoutua päästöjen vähentämiseen, mikä tapahtuu uusia energianlähteitä lisäämällä ja käyttämällä vähemmän fossiilisia polttoaineita. Myös Suomella on omat tavoitteensa vihreän energian lisäämiseksi.

Suomi on yhteistuotannon huippumaa, ja tavoitteita otetaan nopeasti kiinni satsaamalla ydinvoimaan ja tuulivoimaan. Suomessa vesivoimalla ja ydinvoimalla on lisäksi jo valmiiksi vahva asema päästöttömän yhteiskunnan luomisessa. mutta vielä kaivataan lisää vaihtoehtoja energian tuotantoon ja päästöjen vähennyskeinoja teollisuuden käyttöön. Tiukentunut päästökauppa takaa, että markkinoilla aletaan väistämättä suosia ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja, mutta lisää aloitteita tarvitaan.

Myös kotitalouksilla on roolinsa. Energian säästäminen ja viisas käyttö on entistäkin tärkeämpää, ja yhä useampi päättääkin hankkia kotiinsa aurinkokeräimen, aurinkosähköt tai maalämmön. Nämä sijoitukset maksavat itsensä takaisin pian etenkin nyt, kun sähkön hinnat ovat lähteneet jälleen nousuun.

Sivustolla käsitellään kodin energiaa, liikennettä, yrityksiä ja yhteiskunnaa; tarkoituksena on tarkastella yhteiskuntaa monitahoisesti, sillä kaikki osa-alueet liittyvät yhteen. Lue, mitä mahdollisuuksia energia-alalla on tällä hetkellä, ja mitä muutoksia odotetaan tulevaisuudessa. Sivustolla käsitellään esimerkiksi erilaisia energian varastointiteknologioita, joiden tärkeyden uskotaan kasvavan lähitulevaisuudessa. Vesivoima tasaa ydinvoiman ja uusiutuvien energianlähteiden vaihteluita, mutta energian tehokkaampi tuotanto ja käyttö ovat tavoittelemisen arvoisia asioita.

Energia koskettaa meitä kaikkia, eikä sen kysyntä ole ollut laskussa pitkään aikaan. Yhteiskunnan riippuvuus erilaisista laitteista takaa myös sen, ettei näin käy lähitulevaisuudessa. Täällä tutustut kestäviin tapoihin tuottaa energiaa ja voit seurata, miten Suomi edistyy tavoitteissaan päästä hiilineutraalisuuteen. Energia-ala on murroksessa, ja innovaatioita kehitellään jatkuvasti. Laitteet, teknologia ja ratkaisut paranevat nopeasti nykyaikaisen tutkimuksen avulla, yhä hienostuneemmat ratkaisut ovat mahdollisuuksia.